ההבדל בין הגברים לילדים הוא מחיר הצעצועים שלהם. :)

תקנות הטייס

טיסנים לכאורה הן צעצוע,וככאלו עולה השאלה למה לעזאזל אנחנו צריכים שהמדינה תחוקק חוקים, אך יש לזכור כי מדובר בכלי טייס לכל דבר ולכן הם כפופים להגבלות מינהל התעופה.
הכללים הרלוונטים החלים על מטיס טיסן נהוג רדיו הינם:

180ז. (ג) לא יפעיל אדם טיסן רדיו -

(1) באזורים אסורים להפעלת טיסנים שנקבעו בפמ"ת (פרסומי מינהל התעופה) או בספר עזר מבצעי של מחזיק הרשיון,

(2) במרחק של פחות מ 150 מטרים מבסיס הענן,

(3) בגובה העולה על 50 מטרים מעל פני הקרקע אלא אם קיבל אישור לכך מיחידת הפת"א השולטת במרחב האוירי באותו מקום זולת אם נקבע אחרת בפמ"ת לגבי אותו איזור,

(4) באזור שבו תנאי הראות הם למרחק של פחות משלושה ק"מ,

(5) במרחק של פחות מ-250 מטרים משכונת מגורים, בניין ציבורי כגון בית ספר, בית חולים, קולנוע וכיוצא באלה או מקום של התקהלות בני אדם,

(6) (א) בתחום אזור פיקוח שדה תעופה או מינחת,

(ב) בתחום של פחות מ-2 ק"מ מכל נקודה של המסלול,

(ג) במרחק של פחות מ-500 מטרים מתחום איזור אימונים המיועד לאוירונים זעירים, אלא אם קיבל אישור לכך מאת מנהל שדה התעופה או ממפעיל המינחת או אם נקבע אחרת בפמ"ת.

את התקנות המלאות ניתן למצוא בקישור רשות התעופה האזרחית

joomla wellnessLorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s...